iTaLAM WB- Chag Sameach baKita haMe’uchedet- Abbrev. (2020) – iTaLAM
...