Chag Same’ach Sheli veShelanu (2018) – Abbreviated – iTaLAM